Ki-o-Rahi revival underway in the South Waikato

 

P14-15 (5)

Ki-o-Rahi revival underway in the South Waikato

On March 12th over 14 schools gathered at the Tokoroa Oval to battle it out at the Waikato Regional Schools Ki-o-Rahi Tournament. This annual fixture is in its fifth year and has grown substantially since its first tournament hosted in Waikato.  The tournament is organised by an association of Hauraki, Waikato, Maniapoto and Raukawa organisations who have come together to promote the traditional sport and advance its growth throughout the wider Waikato region. Members include the Raukawa Charitable Trust, Sport Waikato, Ngā Miro Health, Te Korowai o Hauraki and Te Wharekura Māori o Rakaumangamanga. Teams played 12 rounds, with the finals seeing recent newcomer Cambridge High School play against reigning national title holders Rakaumanga. After an action packed game, victory went to Rakaumanga by a small margin (16-12).  One of the Raukawa organisers of the event, KC Maaka, said that

 

“….it was a great day for our rangatahi and for the revival of our traditional sport.  The collaboration of our organising members really added to the success of the day and the grounds were superb for this type of tournament.  Cambridge High School did exceptionally well given that they are in their third year of being involved with Ki-o-Rahi, compared to the national title holders Rakaumanga who have 10 years plus of experience.”

 

The organising association is still relatively new; nonetheless, their shared commitment and passion for Ki-o-Rahi and the promotion of healthy living is what drives their collaboration to bring about this annual tournament for our rangatahi.  With half of the schools coming from the Raukawa rohe, the sport’s recent revival shows no limits. KC also commented that “…it’s a great sport that everyone can join, I am really looking forward to next year’s tournament and I would like to thank all participating schools, coaches, and also the South Waikato District Council for ensuring that the 2014 event was a major success.”

 

What is Ki-o-Rahi

Ki-o-Rahi is the modern term for ancient forms of ball play on fields with central tupu and boundary pou.  Ki-o-Rahi as a modern sport is drawn from traditional pre-European Māori ball games where two teams of eight players play on a circular field divided into zones, and score points by touching the ‘pou’ (boundary markers) and hitting a central ‘tupu’ or target.  It‘s a fast paced contact sport that requires sharp offensive and defensive tactics, and involves imaginative handling and swift inter passing of a “ki” (ball).  When watching for the first time, one could say that the traditional game shares skill sets similar to Australian Rules, rugby union, touch and netball.

In times of old, an iwi or hapū which had especially strong and fit ball players could sometimes be solicited for help by another tribe preparing for war. A messenger would present a “ki” or “poi” to the Rangatira, which would represent an invitation to join the iwi or hapū in battle.  The game itself spread to continental Europe during World War II when Māori soldiers, many from the 28th Māori Battalion, played the traditional game on foreign soil and beaches. Both Italian and French soldiers and citizens shared in the knowledge of the game and some French soldiers from the Seine-Maritime region took the game home with them. Many of their descendants continue to play the traditional game. Today, the game is enjoying a strong comeback, and can be found in many high schools around the country. It has also made significant traction in the United States and United Kingdom.

 

How to get involved

If you’re interested in learning more about Ki-o-Rahi, or would like to get your child or moko into the sport, then call us to talk more with KC Maaka our Health Promotion, Nutrition, and Physical Activity Co-ordinator.  For the past three years KC has been reviving the sport in our rohe with regular Ki-o-Rahi modules and tournaments. For those in year 9 & 10 who are new to the sport, be sure to join us for the Waikato Y9 & Y10 Ki-o-Rahi Tournament on Nov 12 at the Tokoroa Oval.  For more info on the event and how to get involved contact us on 0800 Raukawa.

 

Article Ends

 

Elite language speakers celebrate graduation

 

P8 (2)

 

Elite language speakers celebrate graduation

 

I te 15 o Hui-tanguru, karawhiua anö ai te reo karanga kia rere i te marae, i te papa tüwaewae o Te Ara o Täwhaki, i te rohe tonu o Ngäti Kahungunu, i Taradale, ki te hunga whakaeke, kua tae mai ki Te Panekiretanga o te Reo.

 

He rangi tënei kua whakatakatakä, kua whakaritea hei urunga mai mä te rängai torekaihuruhuru, arä ngä tauira höu, hei whakanuitanga anö hoki mä ngä ikaä- whiro kätahi anö ka whakakapi i ngä mahi käroaroa, whëuaua o te tau, me ngä tohunga kua toru tau e taki ana i ä rätou mahi. I hou whakahei mai anö hoki te rau ngerongero o ngä huänga me ä rätou kete mihimihi, me ä rätou rourou uruhau hoki.

 

Kua 14 marama te rangapü tuaiwa nei e manawanui mai ana ki te kaupapa, e whakaheke tötä ana i ngä akomanga a ngä tautöhito o te kupu, o ä tätou tikanga, o te whakaaro Mäori, arä a Tïmoti Käretu, a Wharehuia Milroy rätou ko Pou Temara. Inä te nui o ngä kuru pounamu I äta whängaihia atu e te tokotoru nei ki te whakaminenga tauira ka tau iho ai ki te pae ako o te kaupapa. He wero, he whakapätaritari katoa te hanga, i öna wä ka tutuki, I öna wä ränei ka kite ia i töna küare, hei whakapakaritanga mäna, ä muri ake, ä töna wä. Heoi anö, koia tënei, ko te taumata puhitaioreore e whäia ana, i möhiotia ai e te tangata i mua tonu i täna i whakaae mai ai, i täna i tae mai ai.

 

Ko tö tätou tangata, ko Louis Armstrong tëtehi i whakamänawatia ki te ingoa hou, arä, te Ika-ä-whiro. Ko ngä painga ka hua mai ki a ia, ka hua tonu ki töna rahinga o Ngäti Ahuru, o Ngäti Mahana, huri noa ki ö tätou marae e haere taunaki ai ia. Ka hua përä mai hoki ki tö tātou whare, ki Te Poari Manaaki o Raukawa e tü nei, tae noa mai ki ä tätou kaupapa, ki te Kura Reo, ki Te Uru Raukawa, huri noa. E Tai, nau mai, hoki mai ki te ao märama, kua hikina te taumahatanga o te tau kua höri. Pïkauria mai ö pükenga hei painga tonu mö te iwi, mö ö tätou marae, mö te tari me tö whänau anö hoki! Ko Paraone Gloyne hoki tëtehi i whakanuia, i tohua mai ki te ingoa ihorei o te tohunga, nä te noho manawakairoke i Te Mata Pünenga. He tü wänanga tohunga tërä I whakaarotia mai e ngä koroua o te Panekiretanga, I whakahaeretia ai e Te Wharehuia räua ko Pou. E ai ki a Pou, kotahi noa iho te wänanga ka pëneitia te whakahaere e räua ko Te Wharehuia i tö räua oranga. He aha i tua atu i tërä hei tohu i te taumata tapu o te kaupapa.

 

Ä käti, inäianei kia mätai ake te titiro ki te rangapü tuangahuru o te tau, o te wä. Ko Taihäkoa Maui tërä, nö Te Pae o Raukawa, nö Mökai, nö Ongäroto kua tohua mai, kua whakaaetia mai kia haere hei torekaihuruhuru, hei kanohi kitea i waenga i ngä paetara o Täwhaki e tü mai raka. E tama, kia kaha rä ki a koe, kia rïrä te haere!

 

Heoi anö rä e te iwi, hei whakakapi ake mäku. E rapu haere ana mätou ko ngä ika-ä-whiro Raukawa nei i ngä uri o Raukawa tonu e hiahia ana kia uru atu ki Te Panekiretanga o te Reo Mäori hei ngä tau e heke nei. Ko tä mätou, he äwhina, he akiaki, he tautoko i te haere, he whakamahuki, whakamärama ränei i ngä nekenekehanga o te kaupapa.

 

Article Ends

 

Fieldtrip brings Stakeholders and Iwi Members together

 

Field trip brings Stakeholders and Iwi Members together

In late January the Environment Group hosted two field trips attended by the South Waikato District Council (SWDC), members of the Hancock Forest Management (HFM) team and a wider Raukawa rōpū.

 

The first hīkoi took SWDC Mayor Neil Sinclair, Chief Executive Officer Craig Hobbs and HFM team members to three key sites of cultural importance within the immediate Tokoroa area. Accompanying our manuhiri were RCT Trustee Kataraina Hodge, Kaumātua Kaunihera member Ruthana Begbie and members of the RCT team. The hīkoi was intended to inform attendees as to the range of sites within our rohe, how these sites can add equally to South Waikato histories and identity, and also to educate attendees as to the complexity of land and management issues we face in caring for ngā wāhi tūturu me ngā taonga tuku iho o Raukawa across our rohe.

 

A couple of days later, the Environment Group hosted the SWDC planning team on a hīkoi showcasing current group work programmes, including the Raukawa Environmental Management Plan and Ngā Wāhi Tūturu projects and two wetland restoration projects. After a shared lunch, the group travelled to Pikitū Marae, where members of the Pikitū whānau gave an overview of environmental initiatives that the marae have underway or are planning for at the moment.

 

The hīkoi were enjoyed and appreciated by both groups, and have instilled a deeper understanding in all attendees of the ways that Raukawa and the Raukawa Charitable Trust are carrying out their respective kaitiaki roles within the rohe. Both hīkoi were extremely important for Raukawa and RCT in terms of strengthening our relationships with these key partner organisations.

 

Article Ends

 

Raukawa End of Year Staff Day Out 2013

 

P6 (4)

 

Staff & Leadership Building!

Every year we gather our staff together from our main and branch offices to celebrate the achievements of the previous 12 months of hard work. The Staff Day Out is also our way to strengthen and renew our whānaungatanga as we head into a new year.

 

The sun and surf of Tauranga Moana was the venue chosen for the 2013 Staff Day Out. Our rōpū travelled bright and early from Tokoroa where our first stop-off was at the very top of the Kaimai Ranges for a brief history lesson about this site of significance. It was here that we also commenced the first of our five challenges –“the brain teaser, team name challenge and team costume challenge”. With the first three challenges completed, accompanied by a tremendous amount of laughter, we were back on the bus to the Mount for our next activity – “Hīkoi around Mauao”. Extra points were granted for those who walked the steep track to the summit, a few less for the middle track and less again for the base track. As we walked the base and summit, each team was decked out in fanciful team costumes that often attracted the bewildered attention of locals and holidaymakers. Just before tucking into lunch we had an impromptu waiata challenge “Animal Xmas Jingle” which was a real show stopper with Team Party Time succumbing to the victors – Team Contagious.

 

After lunch, our guest speaker Antoine Coffin spoke about the rich history of this beautiful area and of Ngāti Ranginui. We really appreciated his kōrero and could have easily listened to him all day long. However, it was now time to hit the water at Pilot Bay for a bit of exercise, team building, and fun. Stand-up paddle boards, waka ama, and a floating pontoon made for some hilarious spectating and good fun all around. Alas, as the sun stretched to the west it was time to head back to Tokoroa. The Staff Day Out provided a great opportunity for our kaimahi (over 60 staff in total) to connect and get to know each other better, while having a great time and learning along the way. As the final tally was counted, Team Life Savers took out the bragging rights until the next staff day out. Thank you to all who participated and made our day a huge success.

 

Article Ends